Consumptieaardappelen

Q-potato Pool

Q-potato vermarkt de consumptieaardappelen van de Q-potato Pool. Deze pool heeft een landelijke dekking voor telers in de kleigebieden. Daarbij streeft Q-potato naar een maximale afzet van de industrieaardappelen in categorie 2.

Q-potato Pool biedt telers de mogelijkheid om voor 100% in de pool deel te nemen of juist te kiezen voor een combinatie van een vaste prijs en pool. Hierbij is er de keuzemogelijkheid voor 5, 10, 15, of 20 ton per hectare op vaste prijs te verkopen.  

Q-potato Pool biedt telers:

  • Afzet van november t/m juni
  • Maximale afzet in categorie 2
  • Keuze: 100% pool of combinatie van pool en vaste prijs
  • Kwaliteitsmanagement, persoonlijk advies en beoordeling
  • Vlotte logistieke afhandeling
  • Pootgoed van alle reguliere rassen
  • Actuele marktinformatie bij u aan de tafel

Kwaliteit staat bij Q-potato Pool hoog in het vaandel. Vandaar dat het kwaliteitsmanagement veel aandacht krijgt. Telers merken dat aan de beoordeling van de percelen tijdens het groeiseizoen en het advies gedurende de bewaring van de partijen.

De Q-potato Pool is een voortzetting van de nauwe samenwerking tussen de telers van aardappelafzetvereniging Flevopool en Q-potato Holland BV. Om intensiever samen te werken én sneller op de markt te kunnen schakelen ligt de dagelijkse uitvoering van het beleid bij Q-potato. 

Vraag naar de ins and outs bij:

Noord
Luc Plomp
T: 06-22785383
E: luc@qpotato.com

Henri Hendrikse
T: 06-81084862
E: henri@qpotato.com

Zuid
Kees Gommeren
T: 06-54674104
E: kees@gommeren-kruisland.nl

Beleid en toezicht

Het bestuur van de Aardappeltelersvereniging (ATV) Q-potato en Q-potato Holland BV zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de poolstrategie. Zij bepalen jaarlijks de te hanteren strategie voor het komende oogstjaar. Tijdens het seizoen worden poolverkopen besproken tussen Q-potato Holland BV en ATV Q-potato.

 

"Streven naar maximale afzet in Categorie 2 door samen met de teler de kwaliteit goed te volgen."

Luc Plomp
Kwaliteitsbeoordeling

Contact