Pootaardappelen

De in- en verkoop van pootaardappelen is een van de hoofdactiviteiten van Q-potato. We richten ons op vrije rassen kleiaardappelen, zowel gangbaar als biologisch geteeld. Onze telers zijn vooral gevestigd in Nederland. Het netwerk van afnemers strekt zich uit over Zuid-Europa, Afrika en het Midden-Oosten.

We onderhouden nauwe contacten met zowel leveranciers als afnemers. Goede marktinformatie is voor alle partijen van belang. Wij voorzien daarin graag. Kwaliteit leveren is immers ons uitgangspunt en dat gaat verder dan de kwaliteit van het product.

Telers kunnen we verschillende contractvormen bieden met meer en minder zekerheid en meer en minder marktwerking. Een optie is ook de terugkoop van consumptieaardappelen.

"Open gesprek over de actuele marktsituatie bij u aan de tafel."

Wouter Mutsaers
In- en verkoop pootaardappelen

Contact