Nieuws

Samenvoeging Q-potatopool en Flevopool

Q-potato pool sluit zich met ingang van oogst 2017 aan bij Flevopool. De 2 partijen vermarkten beiden kleiaardappelen uit de bewaring en verwachten dat de samenvoeging meer marktmogelijkheden creëert.

Dit zijn de telers van beide pools onlangs, in samenwerking met de verkoper van de poolaardappelen Q-potato, overeengekomen. De Q-potato pool heeft met name telers in het zuidwestelijk kleigebied.

Flevopool
Flevopool heeft voornamelijk ledentelers uit Flevoland. De heldere structuur en de reglementen, waarin volgens Flevopool de telersbelangen voorop staan, zijn de reden dat de Q-potato poolleden kiezen voor aansluiting bij Flevopool. 'Door de pools samen te voegen, wordt het nog beter om de juiste partij op het juiste moment bij een passende afnemer af te zetten', aldus Flevopoolvoorzitter Jan Dirk Tonkes.

Hoewel beide pools de laatste jaren een autonome groei doormaken, menen de partijen dat zij door de samenvoeging meer marktmogelijkheden voor kleiaardappelen uit de bewaring creëren en efficiënter kunnen werken. Daarbij past de stap in de concentratie, die plaatsvindt in de aardappelmarkt, aan de afnemerszijde.

Buiten traditionele afzetsporen
Flevopool focust zich op het ontwikkelen van afzetmogelijkheden buiten de traditionele afzetsporen en denkt hiermee meerwaarde te creëren voor haar pooldeelnemers. Het organiseren van telers in een onafhankelijke pool van de telers wordt door deze stap verder bestendigd.

Volgens Flevopool zijn kleiaardappelen een waardevolle grondstof. 'Dit merken we door de toenemende vraag uit binnen- en buitenland. Vanuit de marktmogelijkheden die deze aardappelen geven, kan de bovenkant van de noteringsrange van de diverse beurzen vaker benut worden. Hiervoor vinden de telers uit beide pools het belangrijk om georganiseerd te zijn in de afzet en een bredere geografische achtergrond te hebben.' 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het bestuur van Flevopool  (zie www. Flevopool.nl) of neem contact op met Dirk van de Water (06-53137688) of Wouter Mutsaers (06-12871963)

Samenvoeging Q-potatopool en Flevopool
Bekijk alle artikelen

"Kwaliteit betekent ook een zorgvuldige omgang met klanten en leveranciers."

Alice van de Water
Financiële administratie

CONTACT