Nieuws

Poolprijzen consumptiepool oogst 2020

Voor oogst 2020 komt de poolprijs van de Q-potato Pool week 13 voor Agria en Markies uit op €9,20. Voor Innovator, Fontane en Lady Anna betaalt de Q-potato Pool €8,45 uit in week 13.

Zoals algemeen bekend, is met ingang van de oogst 2020 de Flevopool overgegaan naar de Q-potato Pool. Gezien de afzetmogelijkheden van het seizoen 2020 kijken beide partijen, aardappeltelersvereniging Q-potato en Q-potato Holland BV, tevreden terug op de samenwerking.

De prijzen zijn voor de oogst 2020 als volgt vastgesteld:

Zonder voorverkoop Q-potato pool, oogst 2020
€ 9,20 voor de rassen Agria en Markies, categorie 1 en 2, week 13.
€ 8,45 voor de rassen Innovator, Fontane en Lady Anna, categorie 1, week 13

Met voorverkoop Q-potato Pool, oogst 2020
€ 10,35 voor alle rassen, week 13.
Q-potato Pool telers kiezen veelal voor een laag tonnage vaste prijs per hectare.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief kistenvergoeding, vergoeding mechanische koeling en de Global GAP-vergoeding.

Speciaal voor Q-potato Pool telers: periodieke inleg op de termijnmarkt
De Q-potato Pool biedt haar telers ook de mogelijkheid om voor een periode van steeds één jaar vrijwillig garantiegeld (€5.000,00 tot € 50.000,00) in te leggen voor het collectief handelen op de termijnmarkt. Dit garantiegeldsysteem maakt het voor aardappeltelersvereniging Q-potato en Q-potato Pool mogelijk om in de zomerperiode verkopen op de termijnmarkt te realiseren, mits de prijzen boven de vaste contractprijzen liggen. De deelnemende telers ontvangen jaarlijks een rentepercentage van 5%. Na afloop van de periode kan de inleg gehandhaafd blijven voor de volgende periode of terugbetaald worden. Voor de oogst van 2020 ontvingen de participerende telers een toeslag op de poolprijs van € 0,25 / 100 kg.

Voor meer informatie, bel Dirk van de Water (06-53 13 76 88) of Luc Plomp (06- 22 78 53 83)

Poolprijzen consumptiepool oogst 2020
Bekijk alle artikelen

"Elkaar begrijpen en het beste resultaat behalen voor iedereen in de keten."

Dirk van de Water
In- en verkoop consumptieaardappelen

CONTACT